Mắc bệnh hiểm nghèo có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?