Mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chíp có lưu số CMND cũ không?

Lên top