Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Lương 36 triệu đồng/tháng, nhận trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu?