Lương 36 triệu đồng/tháng, nhận trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu?