Luật sư nói về việc cấp giấy phép lái xe hạng A0 cho người 16 tuổi trở lên

Học sinh đi xe máy dưới 50cc và xe máy điện phải có giấy phép lái xe A0. Ảnh: Bích Thảo
Học sinh đi xe máy dưới 50cc và xe máy điện phải có giấy phép lái xe A0. Ảnh: Bích Thảo
Học sinh đi xe máy dưới 50cc và xe máy điện phải có giấy phép lái xe A0. Ảnh: Bích Thảo
Lên top