Luật sư nói gì về vụ ném lựu đạn cay vào ngân hàng?