Vụ 26 tỉ đồng trong tài khoản biến mất, ngân hàng thoái thác trách nhiệm:

Luật sư nói gì về vụ 26 tỉ đồng trong ngân hàng biến mất?