Luật sư nói gì về việc bêu tên người mặc 'hở hang, phản cảm'