Luật sư nói gì về hành vi của bà chủ quán “bún chửi”?