Lên Facebook livestream vu khống cho người khác bị xử lý thế nào?

Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ảnh LDO
Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ảnh LDO
Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ảnh LDO
Lên top