Lấy lời khai người làm chứng ngoài trụ sở toà án, có đúng luật?

Lên top