Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lấy lại nhà sau khi vượt biên phải làm thế nào?