Lao động tự do ở tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có được hỗ trợ?

Lao động tự do ở tỉnh có được hỗ trợ hay không, mức hỗ trợ bao nhiêu thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh. Ảnh: Anh Tú
Lao động tự do ở tỉnh có được hỗ trợ hay không, mức hỗ trợ bao nhiêu thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh. Ảnh: Anh Tú
Lao động tự do ở tỉnh có được hỗ trợ hay không, mức hỗ trợ bao nhiêu thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh. Ảnh: Anh Tú
Lên top