Lao động tự do nào bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được TPHCM hỗ trợ?

Lao động tự do đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày. Ảnh minh hoạ: Minh Quân
Lao động tự do đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày. Ảnh minh hoạ: Minh Quân
Lao động tự do đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày. Ảnh minh hoạ: Minh Quân
Lên top