Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm y tế?