Lao động nữ mang thai có được tiêm vaccine phòng COVID – 19?

Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể được phép tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng phải thận trọng và khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm. Ảnh: Hải Nguyễn
Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể được phép tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng phải thận trọng và khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm. Ảnh: Hải Nguyễn
Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể được phép tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng phải thận trọng và khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top