Lao động duy nhất trong gia đình có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top