Lao động bị thôi việc, lao động tự do được hỗ trợ thế nào?

Lao động tự do được hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày. Ảnh minh họa: Minh Quân
Lao động tự do được hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày. Ảnh minh họa: Minh Quân
Lao động tự do được hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày. Ảnh minh họa: Minh Quân
Lên top