Lần đầu đến Việt Nam, người nước ngoài có được mua nhà, đất?

Lên top