Làm việc trước 1995, đã nhận trợ cấp thôi việc, có được tính là tham gia BHXH?