Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm việc trước 1995, đã nhận trợ cấp thôi việc, có được tính là tham gia BHXH?