Làm việc dưới 1 năm có được thanh toán tiền phép?

Lên top