Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm việc chưa đủ năm có được nghỉ phép?

NLĐ được nghỉ phép tương ứng với số tháng đã làm việc trong năm. Ảnh S.T
NLĐ được nghỉ phép tương ứng với số tháng đã làm việc trong năm. Ảnh S.T