Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Làm việc 12 năm, hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Mức hưởng TCTN phụ thuộc vào tiền lương đóng BHTN.
Mức hưởng TCTN phụ thuộc vào tiền lương đóng BHTN.