Làm việc 11 năm, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE