Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm việc 1 tháng được nghỉ phép mấy ngày?