Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm thêm giờ phải đảm bảo những điều kiện gì?