Làm thế nào để đòi nợ đúng luật

Việc đòi nợ cần thực hiện theo quy định của pháp luật. Ảnh: Ngô Nguyên.
Việc đòi nợ cần thực hiện theo quy định của pháp luật. Ảnh: Ngô Nguyên.
Việc đòi nợ cần thực hiện theo quy định của pháp luật. Ảnh: Ngô Nguyên.
Lên top