Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm thế nào chấm dứt HĐLĐ đúng luật khi Cty thuê lại lao động giải thể?