Làm thẻ CCCD gắn chíp thế nào nếu bị thu hồi sổ hộ khẩu?

Lên top