Làm Tết, không được trả 300% lương mà nghỉ bù 2 ngày, đúng không?

Lên top