Làm tại cơ sở cách ly y tế được trợ cấp thế nào?

Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Phạm Đông
Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Phạm Đông
Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Phạm Đông
Lên top