Làm sao biết NLĐ đã đóng BHXH ở nơi khác?

Mỗi NLĐ sẽ được cấp sổ BHXH trong đó có ghi nhận quá trình tham gia BHXH.
Mỗi NLĐ sẽ được cấp sổ BHXH trong đó có ghi nhận quá trình tham gia BHXH.
Mỗi NLĐ sẽ được cấp sổ BHXH trong đó có ghi nhận quá trình tham gia BHXH.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top