Làm một tuần, nghỉ ba tuần, có phải đóng bảo hiểm xã hội?

NLĐ nghỉ làm không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó cả NSDLĐ và NLĐ không phải đóng BHXH. Ảnh Nam Dương
NLĐ nghỉ làm không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó cả NSDLĐ và NLĐ không phải đóng BHXH. Ảnh Nam Dương
NLĐ nghỉ làm không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó cả NSDLĐ và NLĐ không phải đóng BHXH. Ảnh Nam Dương
Lên top