Làm lại giấy đăng ký xe bị mất trong bao lâu?

Thời gian làm giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 30 ngày. Ảnh: PV
Thời gian làm giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 30 ngày. Ảnh: PV
Thời gian làm giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 30 ngày. Ảnh: PV
Lên top