Làm hỏng thiết bị của công ty, có bị khấu trừ lương?

Lên top