Làm căn cước công dân gắn chíp có bị thu CMND đang sử dụng không?

Lên top