Lãi suất vay tiêu dùng của công ty tài chính là bao nhiêu?

Vay tiêu dùng qua công ty tài chính sẽ phải dựa trên mức lãi suất cho vay được cho phép của ngân hàng nhà nước. Ảnh: TL
Vay tiêu dùng qua công ty tài chính sẽ phải dựa trên mức lãi suất cho vay được cho phép của ngân hàng nhà nước. Ảnh: TL
Vay tiêu dùng qua công ty tài chính sẽ phải dựa trên mức lãi suất cho vay được cho phép của ngân hàng nhà nước. Ảnh: TL
Lên top