Ký nhiều hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm tai nạn lao động ở đâu?

Nếu giao kết hợp đồng lao động với hai công ty thì cả hai công ty đó đều phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Nếu giao kết hợp đồng lao động với hai công ty thì cả hai công ty đó đều phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Nếu giao kết hợp đồng lao động với hai công ty thì cả hai công ty đó đều phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Ảnh: Nam Dương
Lên top