Ký hợp đồng mùa vụ có cần phải thử việc?

Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ có thể phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ có thể phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ có thể phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Lên top