Ký hợp đồng không xem xét kỹ, người lao động coi chừng bị phạt