Kiện đòi sổ bảo hiểm xã hội, có phải nộp án phí?

Người lao động khởi kiện đòi sổ bảo hiểm xã hội không phải trả án phí. Ảnh minh họa
Người lao động khởi kiện đòi sổ bảo hiểm xã hội không phải trả án phí. Ảnh minh họa
Người lao động khởi kiện đòi sổ bảo hiểm xã hội không phải trả án phí. Ảnh minh họa
Lên top