Kích hoạt tài khoản định danh điện tử thế nào?

Lên top