Không xoá đăng ký thường trú, bị xử phạt thế nào?

Lên top