Không trả thêm lương làm ca đêm có đúng?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.