Không thông báo tạm ngừng kinh doanh, bị xử phạt thế nào?

Nhiều cửa hàng phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoài Anh
Nhiều cửa hàng phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoài Anh
Nhiều cửa hàng phải đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoài Anh
Lên top