Không thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng, bị phạt thế nào?

Lên top