Không phải tăng lương cho thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động

Việc tăng lương cho người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự phụ thuộc vào quy chế của công ty. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Việc tăng lương cho người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự phụ thuộc vào quy chế của công ty. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Việc tăng lương cho người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động để thực hiện nghĩa vụ quân sự phụ thuộc vào quy chế của công ty. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top