Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không đi làm, có thể hưởng chế độ thai sản?