Không đăng ký kinh doanh, có được hỗ trợ từ Chính phủ?

Nếu không có đăng ký kinh doanh sẽ không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Ảnh: Bảo Hân
Nếu không có đăng ký kinh doanh sẽ không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Ảnh: Bảo Hân
Nếu không có đăng ký kinh doanh sẽ không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Ảnh: Bảo Hân
Lên top