Không có việc, phải nghỉ luân phiên, được trả lương thế nào?

Lên top