Không có tiền trả theo hợp đồng thuê khoán, có bị lấy lại xe?

Lên top